Miljøprofil

Miljø

WebDeal ønsker å sikre at alle har tillit til kvaliteten på tjenestene vi leverer og måten vi arbeider på.

Vi føler oss derfor forpliktet til å tenke langsiktig og bærekraftig. Ansvar for egne ansatte, samfunnet og miljøet er nøkkelelementer for denne tankegangen.

Vi prøver derfor aktivt å:

  • Kontinuerlig jobbe med å redusere energiforbruket.
  • Identifisere og evaluere eventuelle negative virkninger vi kan ha på miljøet, og redusere disse virkningene ved hjelp av langsiktige og effektive løsninger.
  • Sikre at miljøaspekter er tatt i betraktning når vi velger leverandører.

I hverdagen følger vi også disse retningslinjene:

  • Gjenvinning av kontoravfall ved hjelp av Veolia Miljø.
  • Gjenvinning av elektroniske komponenter ved hjelp av Elretur AS
  • Bruk av vannkraftbasert elektrisitet levert av Eidsiva Energi
  • Samarbeid med bedrifter med miljøvennlige profiler, for eksempel IBM

Domenesøk

Norge

Basefarm AS
Nydalen Allé 37a
0484 Oslo
Norway
Phone: +47 4000 4100
Fax: +47 4000 4080

Sverige

Basefarm AB
Sveavagen 159
11346 Stockholm
Sweden
Phone: +46 8 5011 2600
Fax: +46 8 657 9110

Nederland

Basefarm BV
Beechavenue 106
1119 PP Schiphol-Rijk
Netherlands
Phone: +31(0) 20 406 64 66
Fax: +31(0) 20 406 64 57

Kontakt oss

E-mail: post@basefarm.no