Konsulenttjenester

WebDeal AS kan bistå med høyt kvalifisert personell til jobber du har behov for å få utført i forbindelse med elektroniske tjenester. Selskapet har dyktige medarbeidere med spissekompetanse innenfor en rekke områder samt et omfattende partnernettverk som kan benyttes etter behov.

Webdeal utfører blant annet følgende tjenester:

  • Flytting av websider
  • Flytting av e-post
  • Feilretting av PHP og CGI-script
  • Klientkonfigurasjon
  • Enkle endringer på websider
  • Sikkerhetsanalyser
  • Serverkonfigurasjon og oppdateringer
  • Optimalisering av database og script

Webdeal utfører tjenestene etter følgende satser:

Timepris konsulenttjenester dagtid (09-16): kr. 500,-
Timepris konsulenttjenester morgen (07-09): kr. 750,-
Timepris konsulenttjenester kveld (16-21): kr. 750,-
Timepris konsulenttjenester natt  (21-07): kr. 1000,-

Andre konsulenttjenester som Webdeal utfører til fast pris:

Gjenopprettelse av database fra backup: kr. 350,-
Gjenopprettelse av datafiler fra backup: kr. 250,-

Gjenopprettelse av backup inkluderer utsendelse av datafiler pr. post på CDROM dersom ønskelig.