Små bedrifter

WebDeal AS kan tilby løsninger for små bedrifter der kostandseffektivitet ikke er et kompromiss for høy kvalitet.

Trenger du en skreddersydd plattform, men har begrenset budsjett?

Webdeals tjenester tillater en lav etableringsterskel der rammebetingelser og grunnplattform er utarbeidet for enterprise-krav.

I praksis betyr dette at din virksomhet kan dra nytte av stormaskinarktektur og “on-demand”-tjenester i et driftsrammeverk som er skalert for bedriftskritiske tjenester, uten å måtte investere uforholdsmessig mye kapital.